EMBRACE YOUR OPPORTUNITY, CREATE YOUR IDEAL REALITY
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH VỚI CƠ HỘI MỚI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN
 

K358 Kangen Diamond Start-Up 2024
Coaching -  Ngày #1

Chuyển hóa tâm thức - Bước đầu trong chuyển hóa mục tiêu thành kết quả


Anh chị em hãy giành thời gian nghiêm túc cho tâm thức của mình, hãy làm bài tập với sự biết ơn tâm thức, biết ơn gia đình và những cộng đồng của mình từ trước đến giờ đã tạo điều kiện để chúng ta có thời gian cùng nhau nhìn sâu hơn vào chính chúng ta để hiểu chính chúng ta.

Bai Tap 1_A

Bài tập 1_B

Video Ngày 1

 
 
E-Mail