EMBRACE YOUR OPPORTUNITY, CREATE YOUR IDEAL REALITY
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH VỚI CƠ HỘI MỚI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN
 

Chúc mừng bạn đã hoàn thành ngày 2 - DEMO Kangen

Hành trình lớn bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. 

DEMO là một công cụ đơn giản nhưng quan trọng và đặc biệt là vô cùng hiệu quả để bắt đầu công việc kinh doanh Kangen. Nếu làm chủ DEMO, bạn sẽ nắm được rất nhiều kiến thức để có thể đi bán hàng, có thể hỗ trợ đội nhóm xây dựng đội ngũ sau này cũng như Training cho đội nhóm của mình. 

Và hơn hết, hiểu về DEMO chính là hiểu về nguồn nước Kangen bạn đang sử dụng cho gia đình mình. 


Mục tiêu ngày 2: sau khi nắm được kiến thức, bạn hãy làm 1 DEMO Video tối đa 18 phút có đầy đủ những thông tin quan trọng nhất về nước Kangen cho một người mới tìm hiểu lần đầu. 


Bài tập hôm nay: 

 

1. Làm 1 phần DEMO bạn thấy yêu thích nhất, hoặc có thể làm được. Gửi DEMO đó cho 5 người bạn của bạn, 5 khách hàng hoặc 5 đối tác tiềm năng của bạn.

2. Làm 1 Video đầy đủ nội dung trong vòng 10 ngày tới và gửi vào nhóm. 


Chúc bạn làm bài tập vui vẻ, hiệu quả và có kết quả ngay trong thời gian khóa học


Ví dụ mẫu Video 18 phút. 


Video Full ngày 2


 
 
E-Mail