EMBRACE YOUR OPPORTUNITY, CREATE YOUR IDEAL REALITY
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH VỚI CƠ HỘI MỚI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN
 

K358 - Những đường link quan trọng

1. Trang Web công ty Enagic: 

2. Bảng giá máy:

3. DEMO nước Kangen

4. Hiệp hội bán hàng trực tiếp toàn cầu: WFDSA

5. Enagic Web Service Hệ thống hỗ trợ Marketing cho nhà phân phối

6. Slide Cộng đồng K358

7. Slide Sản phẩm Enagic K358

8. Slide Chính sách kinh doanh K358

9. Danh sách khách hàng mẫu

10. So sánh sản phẩm Enagic với hãng khác

11. Quy trình K358

12. Mua vé sự kiện kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Enagic Nhật Bản

13. Facebook Kangen Team Châu Âu

14. Facebook K358 CỘNG ĐỒNG KINH DOANH TOÀN CẦU

15. Sản phẩm Enagic đặc tính và lợi ích

16. Hướng dẫn rửa máy hàng tháng E-Cleaning

17. Reasearch- Nghiên cứu khoa học về nước điện giải.

18. Enagic Event chính thức toàn cầu: Enagic official Events

19. Bộ lọc thô - 7 câu hỏi quan trọng ( Việt Nam)

20. Hướng dẫn rửa máy hàng tháng (E-Cleaning)

21. Xin Visa đi Nhật dự sự kiện (từ Đức)

22. Training Enagic USSA May Stratagy new time with Colten Echave

    https://www.youtube.com/watch?v=fB5GZW4220M

 
 
E-Mail