EMBRACE YOUR OPPORTUNITY, CREATE YOUR IDEAL REALITY
BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH VỚI CƠ HỘI MỚI, THAY ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA BẠN
 

Sứ mệnh K358

 

Tập hợp hàng triệu anh chị em toàn cầu xây dựng hệ thống kinh doanh online tự động hóa.
Cùng nhau hợp lực đòn bẩy về trí tuệ, giúp anh chị em có cuộc sống tự do, thịnh vượng, bình an với 3 khỏe
1. Khỏe mạnh về thể chất
2. Khỏe mạnh về tinh thần
3. Khỏe mạnh về tài chính

 


5 giá trị cốt lõi của thành viên K358:
1. Sức khỏe tuyệt vời
2. Trách nhiệm và bổn phận (Đội nhóm/Công ty/bản thân)
3. Làm chủ thế giới bên trong (tiềm thức, cảm xúc, tư duy, tinh thần)
4. Luôn phát triển bản thân
5. Chủ động xây dựng doanh nghiệp kinh doanh theo mạng của chính mình

8 hành động thường xuyên:

 

1. Chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình
2. Học về công ty, sản phẩm kinh doanh
3. Nuôi dưỡng tiềm thức tích cực của mình
4. Học xây dựng cộng đồng
5. Học làm leader
6. Tìm đối tác
7. Xây dựng quy trình
8. Nhân bản quy trình, nhân bản cộng đồng
*Thành công là 1 cuộc hành trình chứ không phải điểm đến*

 

 

 

 
 
E-Mail